Asiakkaiden kommentteja

Olet timantti tällä alalla. Niin helppo edetä tästä yhdessä yhä vain eteenpäin täl­laisen luot­ta­muksen kanssa, jota asiak­kaana saan kokea <3

-Asiakas, Tampere

Kukaan ei ole ennen koh­dannut minua tällä tavalla. Kon­takti tuntuu hyvältä ja uskallan puhua asioista, joista en ole uskal­tanut puhua muille.

– Asiakas, Tampere

Mukavia oli mie­li­ku­va­har­joitteet, musiikki, fyy­sinen työskentely/​harjoittelu. Hyvät ryh­män­ve­täjät, tuntui että luot­ta­muksen luo­minen oli helppoa.

Ohjaa­jissa on välit­tynyt asian­tun­tijuus ja kiin­nos­tu­neisuus aut­ta­mista ja ihmisiä kohtaan. Ryh­mä­muo­toinen terapia on auennut itselle aivan uudella tavalla ja tuonut itseä lähem­mäksi omaa ydinolemusta.

-Asia­kas­pa­lau­tetta ryhmäterapiasta

Luot­tamus ohjaajiin hyvä. Ryhmä toimiva -vuo­ro­vai­kutus ohjaajien ja ryhmän jäsenten välillä toi­mivaa, luon­tevaa, rohkaisevaa.

Avoin, lämmin ilmapiiri.

Olen saanut ryh­mästä paljon aja­tel­tavaa, työ­kaluja ja uusia polkuja, joita pitkin lähteä kul­kemaan. Mat­kalla on ollut hyvät oppaat. Teille iso kiitos läs­nä­olosta, vii­saista sanoista sekä tur­val­lisen ilma­piirin luo­mi­sesta. Pie­nestä pei­kosta on alkanut kas­vamaan vahva, ter­veitä rajoja asettava nainen.

-Asia­kas­pa­lau­tetta ryhmäterapiasta

Man,Using,Scissors,To,Remove,The,Word,Can't,To,Read